Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Dự án

XỬ LÝ GIẢM BÙN THẢI TRONG HỆ THỐNG XLNT

TRƯỚC XỬ LÝ:

YÊU CẦU XỬ LÝ COD & GIẢM BÙN

- COD đầu vào = 500mg/L

- Lưu lượng ngày đêm: 5000 m3

- COD trước khi xử lý bằng vi sinh môi trường Aquaclean = 100mg/L

 

SAU XỬ LÝ:

- COD sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 = 60mg/L

--> Tăng hiệu quả xử lý từ 80% lên 88%

Quá trình sử dụng vi sinh xử lý bùn Aquaclean ACF-SA

- Sau 30 ngày, bùn phát sinh ¯15%/ ngày

 - Sau 60 ngày, bùn phát sinh ¯ 25%/ngày

--> Sau 90 ngày, bùn phát sinh - 30%/ngày

--> Giảm bùn  chi phí nhân công,    chi phí xử  lên tới 30%

 

 Quý khách hàng có vấn đề môi trường cần xử lý, băn khoăn phương án, & chi phí xử lý, vui lòng gọi chúng tôi tư vấn.

Hotline: Môi trường        0914.812.442

Lên đầu trang