Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Dự án

XỬ LÝ NI TƠ SAU BIOGAS TẠI TRẠI HEO

TRƯỚC XỬ LÝ:

Yêu cầu xử lý Ni-tơ sau Biogas

- Nitơ đầu vào sau Biogas: 622 mg/l

 

SAU XỬ LÝ:

- Khi xử lý bằng vi sinh xử lý nitơ Aquaclean NA Nitrifier Activator + vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 : TN đầu ra đạt 97 mg/l

Hiệu quả xử lý đạt 85%

 

 

 Quý khách hàng có vấn đề môi trường cần xử lý, băn khoăn phương án, & chi phí xử lý, vui lòng gọi chúng tôi tư vấn.

Hotline: Môi trường        0914.812.442

 

Lên đầu trang