Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Tỉ lệ vi sinh Aquaclean mà chúng tôi đã sử dụng như sau:

Địa điểm                     Thể tích bể     PPM  

- Hố thu gom               160 M3            47.3 / Lần thứ nhất.

- Bể hiếu khí                7500 M3          6.1 / Lần thứ nhất.

PPM trung bình cho hai địa điểm: 6.92 PPM.

Sau bốn tuần:

Hố thu gom     160 M              11.8 Hàng tuần.

Bể hiếu khí      7500 M3          1.5   Hàng tuần.

PPM trung bình cho tổng lượng nước xử lý trong 5 tuần là: 2,2 PPM. Tổng lượng nước xử lý trong 5 tuần 48.260 M3, và tổng sản lượng sử dụng là 28 gallon X 3.785 Lít.

Đối với trường hợp này, chúng tôi đã THÀNH CÔNG giải quyết 2 vấn đề:

(1)

Loại bỏ lớp tráng dày 65 Cm trên đầu bể lắng cặn bùn và cùng với việc loại bỏ mùi hôi.


Kế hoạch xử lý

Ngày                           Số lượng Aquaclean ACF-32          

1                                  7 gallons

8, 15, 22, 31                3 gallons hàng tuần

Sau đó, thêm 2 gallon / tuần trong 4 tuần, tiếp theo là 1 gallon mỗi tuần, để duy trì.

ACF-32 đã được pha loãng với nước ở 1:40 và đi qua một đường ống vào đáy bể.

Với liều lượng này mùi hôi đã được loại bỏ trong 12 ngày, và lớp 65 Cm đã được gỡ bỏ trong 60 ngày. Với 1gallon / tuần và thường là 1 gallon / hai tuần, không có lớp tráng và không còn mùi hôi kể từ đó.

(2)

Giảm các thông số một cách thuyết phục:

Kế hoạch liều lượng như sau:

Ngày                           Địa điểm                                 ACF-32

1                                  - Hố thu gom               2 gallons

                                    - Bể hiếu khí                12 gallons

8, 15, 22, 31                - Hố thu gom               0.5 gallon/tuần

                                    - Bể hiếu khí                            3 gallons/tuần

 Liều duy trì:              Hàng tuần

                                    -  Hố thu gom              0.5 gallon

                                    -  Bể hiếu khí               1.5 gallons

Bắt đầu từ tuần thứ 8 của quá trình xử lý, tất cả các thông số mục tiêu đã giảm xuống theo tiêu chuẩn bắt buộc, và tiếp tục ở mức chấp nhận được cho đến đầu năm ngoái, khi khách hàng của chúng tôi tăng được gấp đôi hiệu suất sản xuất, 1600 m3 nước thải/ ngày. Với việc giết mổ hơn 100.000 con gia cầm mỗi ngày, FOG, COD, đã tăng vọt lên 7012 mg / Lt và 18.195 mg / Lt tương ứng. Ngay bây giờ chúng tôi đang hợp tác với khách hàng trong dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải, để có thể xử lý được nhiều hơn.

Lên đầu trang