Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Hiệu quả vi sinh Aquaclean trong xử lý nước thải công nghiệp trên thế giới

Nhà máy rượu Nam Phi - giảm COD 94% và loại bỏ hoàn toàn mùi

Nhà máy sản xuất sữa và nước ở Panama – thủy sinh duy trì trở lại sau 8 tuần xử lý

Xử lý nước thải Blue Jean - giảm lượng nước thải ao xuống 3 BOD

Nhà máy chiết Coca-Cola ở El Salvador - giảm COD xuống 84%

Nước thải dầu cọ ở Malaysia - làm giảm đáng kể bùn đáy hữu cơ và cải thiện hiệu năng hệ thống tổng thể

Nhà máy Sữa Nam Phi - Giảm COD 60%, số lượng thải bùn giảm 83%

Nhà máy Tannery ở Nam Phi - Giảm 80% bùn, tăng 60% thông lượng

Chăn nuôi gia cầm Mexico - loại bỏ mùi và đạt tiêu chuẩn xả thải EPA trong 3 tháng

Lên đầu trang