Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý mỡ cứng và mùi hôi của khách sạn 5 sao – Tp. HCM

Hiện trạng:

  • Mỡ cứng và phát sinh mùi hôi, tắc nghẽn đường ống

Sau khi dùng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean:

  • Đường ống thông, thoát nước tốt

  • Mùi giảm rõ rệt

  • Mỡ cứng tan rã

Lên đầu trang