Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Nuôi vi sinh cho hệ thống biogas trong nước thải từ tinh bột sắn Phú Yên

  • Lưu lượng: 1.500 m3 / ngày đêm

  • Liều dùng: 2,5 lít / ngày

Hiệu quả sau khi sử dụng vi sinh xử lý nước thải AquaClean:

  • Giảm COD trong nước thải

  • Thúc đẩy quá trình tăng khí sinh học từ 20-50%

  • Giảm đáng kể khí sunlfua hydro trong hệ thống, giảm sự ăn mòn thiết bị

Lên đầu trang