Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý bể tách mỡ khu dân cư Tp. HCM

Sử dụng vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32 và DGTT bổ sung vào bể tách mỡ, lỗ thoát sàn và bồn rửa chén

  • Sạch mỡ, không có mùi
  • Mỡ không đóng lớp
Lên đầu trang