Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Xử lý BOD, COD, TSS tại xí nghiệp xử lý nước thải Tp. HCM

Sau khi xử  Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

  • Loại bỏ mùi hôi trong vòng 1 tuần
  • Giảm 30 – 50% các thông số ô nhiễm
  • Đạt hiệu suất 50 – 80% sau 6 tuần xử lý
  • Cải thiện nồng độ các chất ô nhiễm
Thông số đầu ra Thông số đầu ra sau khi dùng Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF-32

BOD = 70 – 90 mg/L

COD = 120 -200mg/L

TSS   = 100 – 200mg/L

BOD = 30 – 50 mg/L

COD = 40 – 100 mg/L

TSS   = 30 – 80 mg/ L

 

Lên đầu trang