Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Bãi rác Phước Hiệp

Sử dụng vi sinh xử lý mùi hôi Aquaclean OC để kiểm soát & khống chế mùi

Pha loãng 1: 100 bằng nước sạch không chứa javen

Phun đều ½ lít / m2 trên bề mặt của rác thải mới đổ

Vi snh xử lý mùi hôi Aquaclean OC giúp loại bỏ hoàn toàn mùi hôi

Cải thiện sự phân hủy hữu cơ trong chất thải rắn, nén chất thải tốt hơn

Cải thiện chất lượng nước rỉ rác

Lên đầu trang