Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước thải Zeeland, Hà Lan

Kết quả đạt được:

  • Ổn định hệ thống khi thời tiết lạnh vào mùa đông
  • Giảm BOD & COD
  • Bùn giảm 28%
  • Loại bỏ mùi
  • Giảm chi phí vận hành
Lên đầu trang