Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan > Trang chủ > DANH SÁCH DỰ ÁN

Bể chống ngập Penang – Malaysia

Các vấn đề của Sông Malaysia:

- Mùi rất hôi

Bùn đáy nhiều

Hàm lượng BOD và COD cao

Sau khi làm việc với Cục Thủy lợi và Xả hơi Malaysia năm 2005 ...

Mùi hôi được loại bỏ trong vòng 2 tuần

Giảm đáng kể BOD và COD, 90% trong 8 tháng

Bùn đáy trước đây dày 600mm xuống dưới 85% trong vòng 8 tháng

Lên đầu trang