Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

Xử lý nước thải khu công nghiệp – Tp. HCM

Xem thêm

Hiệu quả xử lý từ 88% đến 95%. Tăng lượng bùn từ bùn không lắng lên 35%

Xem thêm

Promote the decomposition of organic matter for composting

Xem thêm

Lên đầu trang