Xử lý nước thải Nhà máy giết mổ Gia cầm Ordan - Jordan

Danh sách dự án

TRƯỚC XỬ LÝ: yêu cầu xử lý COD 100 mg/l và giảm bùn.

Xem thêm

TRƯỚC XỬ LÝ: bãi rác phát sinh mùi hôi khó chịu & liên tục, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Xem thêm

TRƯỚC XỬ LÝ: 1.200 m3/ ng.đ. Đầu vào: COD: 5700 mg/l, BOD: 2.900 mg/l, TN: 812 mg/l. Kị khí: COD: 3100; BOD: 1600

Xem thêm

TRƯỚC XỬ LÝ: ni tơ đầu vào sau Biogas: 622 mg/l. Yêu cầu xử lý ni-tơ sau Biogas.

Xem thêm

<< Trang trước| 1 | 2 | 3 | 4 | 5|
Lên đầu trang