Tin tức

Xử lý môi trường

Bản chất của xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là phân huỷ các chất ô nhiễm hữu cơ nhờ vi sinh vật. Phương pháp xử lý sinh học được áp dụng tương đối rộng do chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp.

Xem thêm

Công nghệ nano (nanotechnology) là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanômét (nm, 1 nm = 10-9 m).

 

Xem thêm

Nước thải cao su có chứa hàm lượng các hợp chất hữu cơ phân hủy cao như acid acetic, đường, protein, chất béo…, đặc biệt là các chỉ số COD, BOD và Nitơ rất cao...

Xem thêm

Mùi hôi rác luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, chúng ta phải giải quyết nó như thế nào???

 

Xem thêm

Sản xuất 1 tấn giấy cần 200 đến 500 m3 nước, do vậy lượng nước thải ra sẽ rất lớn. Nước thải sản xuất giấy chứa nhiều tạp chất, hoá chất, bột giấy và các chất ô nhiễm dạng hữu cơ, vô cơ, BOD, COD rất cao, chỉ có nuôi cấy và xử lý bằng vi sinh Aquaclean ACF-SC mới có thể khắc phục dần.

Xem thêm

Lên đầu trang