Tin tức

Xử lý môi trường

Ngành công nghiệp sản xuất giấy cũng gây ra nhiều vấn đề môi trường đáng quan tâm cần được giải quyết, đặc biệt là nguồn nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất giấy.

Xem thêm

Làm sao để biết được hệ thống xử lý nước thải của công ty mình có đang bị sự cố, hệ thống xử lý nước thải đã đúng tiêu chuẩn, đã đạt được những chỉ số cho phép. Sau đây là quy trình để khắc phục những trường hợp sự cố có thể xảy ra

Xem thêm

Aquaclean ACF-32: giúp tăng cường phân hủy chất hữu cơ trong cơ chất, ổn định chất hữu cơ và rút ngắn thời gian ủ phân, khắc phục hạn chế của các yếu tố liên quan đến các phản ứng hóa sinh hữu cơ phức tạp, cung cấp các dưỡng chất vi mô và vĩ mô cần thiết để hỗ trợ tốc độ cao cho các hoạt động sinh học

Xem thêm

Các biện pháp ủ phân hữu cơ được áp dụng tại Việt Nam

Ủ phân theo luống

Ủ phân thổi khí cưỡng bức

Ủ phân trong container

Ủ phân lên men đảo trộn

Xem thêm

Tùy theo chất lượng nước đầu vào và các đặc trưng hệ thống theo yêu cầu quý khách hàng, Biotech Việt Nam sẽ lựa chọn công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi phù hợp với mức chi phí đầu tư, chi phí vận hành tốt nhất trong điều kiện hiện hữu của khách hàng.

 

Xem thêm

<< Trang trước| 1 | 2 | 3 | 4|
Lên đầu trang