Tin tức

Hỏi đáp MÔI TRƯỜNG

Giải pháp: Tăng DO > 2 mg/l bằng cách: Điều chỉnh pH về ~7. Điều chỉnh tỉ lệ chất dinh dưỡng BOD:N:P = 100:5:1. Giảm thời gian lưu bùn trong bể bằng cách tăng tần suất hồi lưu bùn hoạt tính RAS.

Xem thêm

Vi sinh Aquaclean DGTT được thiết kế đặc biệt để phân hủy nhanh các chất béo, dầu, mỡ trong hệ thống ống hoặc bẫy mỡ của ngành công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn.

Xem thêm

Đặc biệt, Công ty Biotech Việt Nam có dòng sản phẩm vi sinh xử lý môi trường AquaClean ACF32 được dùng để xử lý các sự cố trong bể sinh học.

Xem thêm

AquaClean ACF32 – Vi sinh gia tăng toàn diện tốc độ ôxy hoá, tăng đáng kể khả năng phân huỷ sinh học. AquaClean N1 – Vi sinh khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hoá

Xem thêm

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) bao gồm cacbon và nitơ trong nước thải có thể được phân hủy nhờ các vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn, với việc sử dụng oxy hòa tan (DO). BOD tương ứng với số lượng oxy hòa tan...

Xem thêm

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|
Lên đầu trang