Tin tức

Hỏi đáp MÔI TRƯỜNG

Việc thêm lượng duy trì hàng tháng là nhằm bổ sung lượng vi sinh thất thoát khỏi hệ thống mỗi ngày.

Xem thêm

Trong các sản phẩm AquaClean chứa khoảng 32 chủng vi sinh khác nhau. Mỗi chủng có khả năng đặc biệt.

Xem thêm

Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành phần, tính chất cũng như lượng phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công nghiệp, loại hình công nghệ xử lý, tính hiện đại của công nghệ sản xuất. Nước thải công nghiệp thường rất độc hại và nguy cơ ô nhiễm rất cao.

Xem thêm

Nếu TDS bao gồm chủ yếu là các muối, các sản phẩm Vi sinh có thể bị ức chế bởi nồng độ TDS từ 4% đến 11%

Xem thêm

Giải pháp: Tăng DO > 2 mg/l bằng cách: Điều chỉnh pH về ~7. Điều chỉnh tỉ lệ chất dinh dưỡng BOD:N:P = 100:5:1. Giảm thời gian lưu bùn trong bể bằng cách tăng tần suất hồi lưu bùn hoạt tính RAS.

Xem thêm

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|
Lên đầu trang