Tin tức

Hỏi đáp MÔI TRƯỜNG

Các nhà hàng của tôi đang gặp vấn đề nồng độ Nito (NH4+) vượt quá Quy chuẩn cho phép của QCVN 14:2011/BTNMT cột B (Nồng độ đầu ra của chúng tôi là 70 mg/l, trong khi quy chuẩn cho phép là 10 mg/l). 

Xem thêm

Chúng tôi có gặp vấn đề khi khí gas không sản sinh do quá trình phân hủy không tốt. Quý công ty có thể tư vấn cho chúng tôi để tăng hiệu quả ủ biogas?

 

Xem thêm

Trại chăn nuôi gia súc của chúng tôi có hàm lượng Nito đầu ra vượt ngưỡng rất nhiều lần so với Loại A quy chuẩn xả thải cho phép trong khi các chỉ tiêu khác như COD, BOD… vẫn đảm bảo.

Xem thêm

Trong hồ xử lý nước thải của công ty xuất hiện rong, tảo nguyên nhân do đâu và xử lý như thế nào?

Xem thêm

Câu hỏi: Bể vi sinh của tôi bị hiện tượng bọt bóng nổi to, Bùn mịn, lắng chậm sau 30 phút, nước lắng có màu vàng. (Tôi có gửi hình kèm theo) Hiện tượng này là gì? Có cách nào giải quyết không?

Xem thêm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9|
Lên đầu trang