Tin tức

Hỏi đáp MÔI TRƯỜNG

The residue is the bacterial cells attach to the bottle for each film format. Over time these membranes falls off the bottle and set to form the residue. They have dark pigmentation as bacteria tend to grow on the walls are photosynthetic organisms, including most pigments. They grow there because that's where the strongest light.

Xem thêm

Trạm xử lý nước thải của anh hiện nay đang gặp 1 vấn đề lớn, đó là không có công trình để quá trình sinh học xử lý nito diễn ra (bể anoxic-bể aeroten). Do vậy, nếu bên công ty anh muốn quá trình xử lý nitơ hoàn chỉnh (NH4+ →N2) thì bên công ty anh phải cải tạo lại hệ thống hiện hữu.

Xem thêm

Mùi hôi từ rác gây ra từ các khí như NH3, H2S, CH4, dung môi hữu cơ bay hơi… bởi quá trình phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật.

Xem thêm

Trạm xử lý nước thải của chúng tôi đang gặp sự cố nghiêm trọng. Nước thải từ bể aeroten đang bị nổi bọt trắng xóa, tràn ra ngoài thành bể. 

Xem thêm

Các nhà hàng của tôi đang gặp vấn đề nồng độ Nito (NH4+) vượt quá Quy chuẩn cho phép của QCVN 14:2011/BTNMT cột B (Nồng độ đầu ra của chúng tôi là 70 mg/l, trong khi quy chuẩn cho phép là 10 mg/l). 

Xem thêm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9|
Lên đầu trang