Tin tức

Sự kiện Biotech

Ngày 10 tháng 11 năm 2010, Đại Việt kết hợp với Trung Tâm Thông Tin - Tư Liệu Cần Thơ tổ chức hội thảo "Giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, chế phẩm vi sinh & nhiên liệu sinh học bảo vệ môi trường”.

Xem thêm

Tháng 7/2010, Đại Việt tổ chức hội thảo tập huấn cho các đại lý về Kỹ thuật vi sinh Aquaclean tại Khách sạn Park Royal.

Xem thêm

Tháng 02/2010, Đại Việt đã chính thức gia nhập Hội Môi Trường Đô Thị & Khu Công Nghiệp Khu vực miền Nam. 

Xem thêm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| Trang kế >>
Lên đầu trang