Tin tức

Tin tức ngành

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường nói chôn lấp rác thì phải chịu hôi. Bãi rác Đa Phước sẽ hết hôi khi hết công suất và đóng cửa bãi rác vào năm 2024.

 

Xem thêm

<< Trang trước| | Trang kế >>
Lên đầu trang