Tin tức > Tin tức ngành

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

16/09/2016

(Tin Môi Trường) - Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của các đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên toàn quốc, trong đó các hoạt động chính được Bộ tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 với các hoạt động chính:

1. Tổ chức Lễ phát động và ra quân thu gom rác thải đô thị hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại thành phố Tam Kỳ.

2. Khóa Tập huấn về "Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe cộng đông".

3. Tổ chức lớp học môi trường

4. Chương trình đổi Pin sinh thái

5. Hỗ trợ công trình môi trường gắn với cuộc sống cộng đồng

6. Khóa tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường dành cho doanh nghiệp.

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và môi trường về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016:

- Các địa phương lựa chọn 01 điểm nóng về rác thải đô thị trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thu gom, làm sạch, sau đó bàn giao công trình cho các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để quản lý, bảo vệ và duy trì chất lượng môi trường tại điểm nóng.

- Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 cần hạn chế việc tổ chức mitinh, tránh hình thức, phô trương;

- Các hoạt động cần được triển khai cụ thể, thiết thực và phải mang tính liên tục và gắn kết với chủ đề, hướng về cộng đồng và huy động tốt sự tham gia của cộng đồng và giải quyết tốt vấn đề nóng tại địa phương.

Nguồn: Tin môi trường

Lên đầu trang