News

Q & A - Environment

Mùi hôi phát sinh từ bãi rác lộ thiên, tuy nằm ở xa khu dân cư nhưng vẫn gây nên mùi hôi khó chịu ra xung quanh, làm sao để xử lý?

Read more

Hiện tại bên em đang gần hoàn tất công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngày đêm và sắp đưa vào hoạt động. Em muốn dùng vi sinh để hỗ trợ thêm cho các công trình xử lý sinh học trong quy trình công nghệ và nâng cao hiệu quả khử chất hữu cơ và ni tơ trong nước thải.

Read more

There are many different types of chicken feces and the effects are different. Find out how to compost chicken by micro, how good and how much cost to spend it or not !!!

Read more

On the issue of reducing sludge from septic tanks, we now have Aquaclean ACF-32 products using Aquaclean AD Activator to achieve optimum results for septic tanks.

Read more

 Decomposes organic matter, maintains nutrient content in stool, produces high humus, reduces odor, shortens tempering time

Read more

<< previous| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9|
Back to top