News

Company News

Ngày hội đã cung cấp cho các sinh viên kiến thức thực tế về công nghệ sinh học và kỹ thuật sản phẩm một cách chuyên sâu...

 

Read more

Ngày 25/05/2017, Công ty CP CN Biotech Việt Nam đã kết nối với khoa Môi trường - trường Đại học Khoa học tự nhiên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường” tại Giảng đường 1, trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

Read more

"The 2017 Marketers' Creative Search Journey" is a highly specialized playground, because the real question of the rounds is the real problems that come from businesses.

 

Read more

Blue Planet affirms its Aquaclean brand and quality in the Vietnamese market.

Read more

Ngày 5-6, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6); Tháng hành động vì môi trường

Read more

<< previous| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8|
Back to top